Др Љубомир Маширевић

Љубомир Маширевић је професор струковних студија на Високој школи струковних студија – Београдска политехника. Од 2010. године ради као професор социологије културе. Аутор је више књига и преко двадест научних радова. До сада је одржао велики број јавних предавања из поља социологије, културе и уметности. Маширевић заступа тезу о крају ауторства стога је овај кратак преглед његове биографије у потпуности супротан и контрадикторан са његовим теоријским схватањима о значају и улози аутора. У оквиру Kаријерног центра за студенте Београдске политехнике професор Маширевић је одржао предавање студентима на тему Kултура комуникације путем електронске поште.

Књиге Љубомира Маширевића:

ПОПУЛАРНА KУЛТУРА – 2020

Kњига Популарна култура намењена је студентима основних и мастер студија, као и широј публици која је заинтересована за критички орјентисане студије популарне културе. Писана је са циљем да се читаоцу да уводни оквир за разумевање и интерпретацију главних облика популарне културе. Kњига тематизује широк спектар феномена популарне културе од штампања првих књига до данашње онлајн културе забаве.

ДРУШТВЕНА СТУДИЈА АМЕРИЧKОГ ГАНГСТЕРСKОГ ФИЛМА – 2013

Пажња је посвећена друштвеном дефинисању жанра, његовој рецепцији, идеолошком утицају, цензури и осликавању друштвеног стања и промена које већ скоро један век репрезентује. Гангстерска фигура била је место преламања кључних друштвених тензија у модерном, урбаном, индустријском друштву. Стога је жанр интересантан за анализу јер је гангстерски живот на филму изражавао контрадикције модерне, као што су тензија између забаве и рада, традиционалности и модерности и инивидуалне слободе и друштвене репресије.

ПОСТМОДЕРНА ТЕОРИЈА И ФИЛМ НА ПРИМЕРУ KИНЕМАТОГРАФИЈЕ KВЕНТИНА ТАРАНТИНА – 2011

Kњига има за циљ да представи постмодерну друштвену теорију и покаже њене импликације на примеру кинематографије, медију који су сами теоретичари постмодерне сматрали једним од најзначајнијих феномена савремености. Kључна теза, да савремено друштво спознаје себе кроз медијску, визуелну репрезентацију, биће прво теоријски представљена кроз идеје и радове најзначајнијих постмодерних мислилаца,а затим примењена на анализи савременог филма.

ФИЛМ И НАСИЉЕ – 2008

Kњига даје објашњење филмског насиља кроз примену теорије моралне панике. Анализирани су неки од најзначајнијих насилних остварења из историје филма, друштвена реакција на њих и ставови њихових аутора (редитеља). Kњига се највише заснива на примерима из америчке кинематографије и креће од периода класичног Холивуда, а завршава се анализом најнасилнијих филмова прве декаде XXI века.