Изложба радова професора Београдске политехнике – 60 година

29. марта 2019. године у галерији Кући легата у Београду отворена је изложба на којима је могуће погледати професионална достигнућа професора дизајна и уметности Београдске политехнике.  Изложбу је могуће посетити од 29. марта до 12. априла ове године. У даљем тексту можете прочитати извод из каталога поменуте изложбе.

(…) Дизајн je стил живота, својеврсан поглед на ствари које нас окужују. У њему се укрштају сложене вештине визуелних комуникација: таленат, креативне способности, мануелне вештине, али и практично знање. Естетика и економија, технологије и психологија су иманени елементи дизајнерског процеса.
Пол Ранд, графички дизајнер

Шездесет година школе и двадесет пет година од оснивања смерова из области дизајна повод су за реализацију ревијалне изложбе професора Oдељења за дизајн Београдске политехнике. Не може се отети утиску, као и симболичко-историјској чињеници, да се јубилеј Београдске политехнике поклапа са још једном годишњицом која се ове 2019. године обележава у читавом свету – сто година од основања Школе архитектуре, примењених уметности и дизајна у Вајмару, позната као школа Баухаус (1919. – 2019.).

Дизајнерско одељење Београдске политехнике, као све најзначајније дизајнерске школе у свету, тематски и систематски одређене у истом симболичком универзуму, а по сличном методолошком обрасцу као и Баухаус, већ деценијама негује и унапређује традицију наставних метода ове легендарне школе. Као и сто година раније у Баухаусу, дизајнерско одељење Београдске политехнике окупља врхунски наставни кадар, значајне дизајнере и уметнике. Ова изложба представља својеврсни пресек дизајнерских и уметничких радова наставника, којом се јавности представљају домети дизајнера и уметника чија су креативна решења и уметничко стваралаштво обележила културу и свакодневицу, не само нашег подручја него и Европе, а све од шездесетих година па до данас.

Наставници Београдске политехнике одувек су били свесни чињенице да дизајн представља изузетно сложено и комплексно поље људског деловања у друштвеном контексту свакодневног живота. Дизајн је свеприсутан елемент људског битисања. Он је незаобилазни део сваке индустрије, значајан маркетиншки фактор, есенција сваког визуелног идентитета и комуникације. У њему се преламају социолошки, психолошки, уметнички, естетски, функционални, економски, технолошко-технички фактори једног друштва.

Још од времена доајена индустријског и графичког дизајна Београдске политехнике, професора Гојка Варде и професора Миодрага Вартабедијана Варте, уведена су кључна начела и темељи наставних програма дизајнерских смерова у оквиру којих се преплићу знања и искуства дизајна и технологије. Добру традицију едукативне методологије наставили су да унапређују и развијају наставници Одељења за дизајн који данас чине смерови Графички дизајн, Дизајн индустријских производа, Модни дизајн производа од коже, као и најмађи смер Концепт и карактер дизајн. Ову тврдњу доказује и чињеница да је Београдска политехника прва Висока школа струковних студија у Републици Србији која је увела и мастер струковне студије из Графичког дизајна. Од почетка рада до данашњих дана на одељењу за дизајн пажљиво су неговане бројне генерације студената. Данас су многи од њих признати и широј јавности познати дизајнери и уметници.

Последњих година представници средње и младе генерације наставника увели су новине и савремен садржај у наставне планове и програме одељења за дизајн. На смеру за Графички дизајн то су: Душко Трифуновић, Анамарија Вартабедијан, Јелена Дробац, Горан Тадић, Душанка Комненић, Вукан Ћирић и Давид Типшин; на смеру Дизајна индустријских производа: Александар Кутрички, Дејан Врачаревић, Ива Хаубер, Предраг Максић, Сандра Депало и Жељко Здравковић; на смеру Модног дизајна производа од коже: Раде Пејовић, Маја Милинић Богдановић, Јелена Здравковић и Ана Цвијановић. Главни представник за Концепт и карактер дизајн је Дејан Вукадиновић. Поље ликовних уметности, кључно за образовање младих дизајнера свих смерова, покривају као наставници еминентни ликовни уметници – сликари, графичари и вајари. Темеље методологије наставног процеса у Београдској политехници за ово поље поставио је доајен лиховних уметности професор Иван Луковић, а даље су га развијали и унапређивали Александра Шарановић, Наталија Симеоновић, Петар Радловић, Жолт Ковач, Давор Дукић, Јелена Јоцић и Гордана Капунац.

Упоредо са педагошким радом, сваки члан наставног кадра Београдске политехнике је континуирано радио и на својој каријери дизајнера или ликовног уметника. Резултати овог стваралаштва приказани су на овој изложби. Наставници одељења за дизајн свесни су чињенице да је активно учешће на јавној дизајнерској и уметничкој сцени интегрални део њиховог педагошког сазревања и обавеза коју имају према својим студентима. Нема сумње да је бављење овим фасцинантним, али одговорним и захтевним позивом наставника код ових стваралаца сукцесивно произвело специфичан и одговоран однос према сопственом креативном раду.

Ова изложба је одлична прилика да се студенти, али и шира јавност, темељније упознају са дизајнерским и уметничким радом наставног кадра Београдске политехнике. Она представља занимљив, еклектичан склоп различитих генерација, дизајнерских процеса, ликовних поетика и медија у чијим оквирима наставници стварају своја дела. Ревијална изложба наставника Београдске политехнике открива како публици тако и излагачима у коликој мери је заједнички рад на едукацији младих дизајнера утицао на индивидуалне поетике и лични стил аутора.

Ова галеријска поставка тек је оквир за динамичну комуникацију са публиком у циљу промоције студија дизајна, затим самог дизајна као друштвеног конструкта, парадигме уметности и креативности, али и значаја деловања Београдске политехнике у нашем друштевном окружењу.