Линктин (LinkedIn) мрежа – као пут до посла

Линктин је друштвена мрежа, али за разлику од осталих, ради се о пословној друштвеној мрежи. Основни циљ повезивања на Линктину је представљање стручних вештина његових чланова, успостављање веза са послодавцима и упознавање са људима који се баве „ловом“ на таленте или особе тачно одређеног профила. Иако постоје и друге пословне мреже, Линкетин је највећа и тренутно најважнија пословна друштвена мрежа на којој пословни људи размењују информације, искуства, учествују у расправама и деле пословне понуде.

У начелу, особа која је направила профил на Линктину очекује да ће преко те друштвене мреже добити понуду за посао или стручну праксу. Са друге стране, фирме и „ловци“ на таленте или одређене струковне профиле очекују да ће преко Линктин профила наћи одговарајући кадар за своје потребе. Од како је постало могуће да се све више послова ради онлајн, многе фирме којима недостаје адекватан кадар траже људе широм планете. Такође, фирме, из богатих и развијених земаља, покушавају да смање трошкове пословања и траже радну снагу у земљама у којима је цена рада мања. Ово су разлози због којих је најбоље направити Линктин профил на енглеском језику, јер се тако постаје глобално видљив. Линктин је доступан на више језика, међутим, као што је објашњено, профил на енглеском језику отвара највише могућности, док профил на језику локалног поднебља сужава могућност запошљавања само на оне који тај језик разумеју. Све чешћи је случај да преко Линктина људи долазе до посла код иностраних послодаваца, поготово када су у питању занимања као што су: дизајн, превођење, програмирање и тако даље.

Најчешћи пут до посла је повезивање са познатим и непознатим колегама из исте струке, послодавцима који траже кадар одређеног профила и са фирмама које нуде послове у оквиру оне области за коју се појединац интересује. Након отварања профила корисник има могућност да постави своју радну биографију, прати огласе за посао, као и да дели различите пословне садржаје. Отварање профила је једноставно, а након тога корисник Линктина постаје видљив послодавцима, али и свима онима који у претраживачу укуцају корисниково име.

Битно је да Линктин, за разлику од обичног CV-ја, даје могућност умрежавања са другим корисницима из исте пословне бранше, што омогућава касније проширење пословних контаката. Корисник може да направи своју мрежу повезујући се са сличним људима. Овим путем могуће је дати препоруке другим члановима или добити препоруку од других. Ова мрежa коју поједини корисник направи може имати два нивоа. Први, то су директне везе са другим корисницима, где се поред препоручивања може имати и увид у њихов профил и њихове контакте. Други, увид у профиле особа са којима нисмо повезани, међутим, њихови лични контакти нису видљиви докле год не постану део корисникове личне мреже.

Дакле, основни циљ на Линктину је направити интерактивни CV и листу контаката, што би требало да нам помогне у даљем умрежавању и што већој онлајн видљивости. Основне карактеристике Линктина су:

  1. Визуелни дизајн који помаже кориснику да остави снажан први утисак.
  2. Уређивање и константна модификација профила уз приказивање остварених резултата и достигнућа.
  3. Проналажење људи у корисниковој професионалној мрежи.
  4. Праћење активности и новости у пословном животу корисникових конекција.
  5. Послодавци при претраживању могу навести послове и тражити потенцијалне кандидате.
  6. Корисници могу да прате различите компаније и могу да примају обавештења о новим пословним понудама које су на располагању.
  7. Корисници могу сачувати (bookmark) послове за које би желели да аплицирају.
  8. Постоји опција Like као и опција Congratulate која омогућава да корисници честитају новозапосленим корисницима.
  9. Корисници могу да виде ко је све посетио њихову профилну страницу.