Партнери

У данашњем савременом свету акценат се налази на искуственом учењу – на практичном знању. Академија негује сарадњу са пословном заједницом и својим студентима, у оквиру наставе, омогућава радну праксу која је саставни део наставе. Ове активности додају на садржају каријерног информисања, посебно у вези са истраживањем области рада, послодаваца и приликама за усавршавање. На овој страници можете да видите са којим компанијама Београдска политехника већ годинама успешно сарађује.