На Петом научно-стручном скупу Политехника у оквиру секције Безбедност и здравље на раду научно-стручне радове изложили су уважени професори, привредници и представници агенција

У оквиру секције Безбедност и здравље на раду презентовани су научно-стручни радови у разноврсним делатностима, у којима је неопходна примена принципа из области безбедности и здравља на раду. Међу учесницима секције радове су презентовали President of the Ergonomics Society of Serbia и Secretary General of the Federation of European Ergonomics Societies (FEES) проф. др Александар Жуњић, затим у области заштите на раду проф. др Жарко Јанковић и проф. др Драган Млађан из области безбедности од пожара, као и многи други уважени професори, привредници и агенције.

Свакако не треба занемарити и велики допринос наших бивших и садашњих студената, који су својим квалитетним радовима додатно промовисали важност безбедности и здравља на раду. Сви они су учествовати у раду пет сесија које су карактерисале разноврсност и интердисциплинарност.

Сходно наведеном, остварен је постављени циљ научно-стручног-скупа, односно повезивање стручњака из привреде са стручњацима и истраживачима из научних установа, чиме се омогућила размена резултата и искустава проистеклих из теорије и праксе.

Поред тога, презентовањем научних и стручних достигнућа, у перспективи се очекује унапређење основа за повезивање високог образовања и професионалног окружења. Уредник секције безбедност и здравље на раду на Петом научно-стручном скупу Политехника био је проф. др Светозар Софијанић.