Контакт

Академија техничких струковних студија Београд
Каријерни центар за студенте
Катарине Амброзић 3
kcs@atssb.edu.rs