Објава победника конкурса за дизајн новог заштитног знака и визуелног идентитета научно-стручног скупа Политехника

Завршен је конкурс за дизајн новог заштитног знака и визуелног идентитета научно-стручног скупа Политехника који је током маја 2019. године организовао Организациони одбор научно-стручног скупа Политехника 2019.

Циљеви конкурса су били:

  • да у години јубилеја (60 година од основања школе) пети стручно-научни скуп Политехника добије нови визуелни идентитет,
  • да студентима пружи прилику да покажу своју креативност и практична знања стечена на дизајнерским смеровима Београдске политехнике,
  • да студенти стекну искуство у реалном конкурентском окружењу,
  • да студенти употпуне свој портфолио радова,
  • да конкурс помогне у скретању пажње младим дизајнерима о значају њихове професије у ширем друштвеном контексту,
  • да конкурс постане поље размена идеја, концепта и решења.

Конкурс је поред наведених циљева организован како би пружио студентима дизајна Београдске политехнике прилику да стекну искуство и у раду у оквиру фер тржиште идеја, односно дизајнерских решења.

На конкурс је стигло дванаест интересантних решења. Сва решења су одговорила на постављени задатак и пропозиције конкурса. Организациони одбор петог научно-стручног скупа Политехника 2019 је већином гласова изабрао рад студента Душана Боровића. Ово решење је у потпуности одговорило на задатак. Одабрано решење на симболичком нивоу представља тему и дух скупа. Интердисциплинарност скупа у овом решењу осликана је везама по принципу „спајалица“ које повезују различита истраживачка поља која овај научно-стручни скуп обухвата. Лого је произашао из дизајна заштитног знака Београдске политехнике, чиме се естетски повезао за визуелним идентитетом школе.