Покренут је веб сајт Kаријерног центра за студенте Београдске политехнике

Висока школа струковних студија Београдска политехника је у протеклој години основала Kаријерни центар за студенте. Према дефиницији Резолуције о целоживотном образовању Савета министара ЕУ из 2004. године (Council of the European Union, Council Resolution on strengthening policies, systems and practices in the field of guidance throughout life in Europe, Council of the European Union, Brussels, 2004.) каријерно вођење је низ активности које оспособљавају појединце било ког узраста, у било ком трнеутку њиховог живота, да идентификују сопствене способности, компетенције и интересе, да донесу одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије да управљају токовима својих живота у области учења, рада и других области којима могу да стекну и примене способности и компетиције.

Године 2010. усвојена је Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији (“Службени гласник РС”, бр, 16/2010“), а која је у надлежности Министарства омладине и спорта Републике Србије. Ова Стратегија садржи Акциони план у оквиру кога се подржава формирање оваквих центара у образовним институцијама. Каријерни центар Београдске политехнике у потпуности прати ову стратегију и у складу са њом делује.

Крајем ове године Центар је покренуо и свој веб сајт. Преко овог интернет портала студентима Београдске политехнике биће омогућено да лакше дођу до знања и вештина које им помажу у доношењу брзих и квалитетних одлука у циљу припреме за тржиште рада по завршетку школовања на Београдској политехници.

Покретање веб сајта омогућиће студентима Београдске политехнике да лакше дођу до инфомација о развоју каријере. Мисија Kаријерног центра Београдске политехнике јесте помоћ студентима у преласку на наредни ниво развоја каријере. Услуге које центар студентима омогућава су: организовање семинара за поспешивање сопствених капацитета, креирање савршеног провила за послодавце како би се што боље пласирали на тржишту рада, индиидуално и групно онлајн саветовање и саветовање уживо, помоћ у писању биографије, и повезивиање са пословним светом.  

Овом приликом, Центар позива све заинтересоване студенте да искористе све могућности које им Центар за каријерни развој пружа.