Дипломирао први мастер инжењер на Одсеку Примењене инжењерске науке, Пожаревац

Милош Ђалетић завршио је, почев од 2017. године, основне струковне, специјалистичке и мастер студије у Пожаревцу, на АТТСБ, одсек Примењене инжењерске науке (раније Висока техничка школа струковних студија).

Од 2017. године ради на Институту „Винча“ у Лабораторији за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“ као  виши технички сарадник, стручни сарадник.  Учестовао је у већем броју стручних и научних пројеката. Објавио је укупно 16 научних и стручних радова у категоријама М21, М33, М34 и М63 (укупно 21 поен), као и два чланка у популарним часописима.

Милош Ђалетић је 23.септембра 2022. године у Пожаревцу одбранио завршни рад са темом “Дигитални систем за одређивање корекционог фактора густине ваздуха за јонизационе коморе отворене ка атмосфери” и тиме постао први струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства на Одсеку Примењене инжењерске науке, као и на Академији техничких струковних студија Београд, у чијем се саставу Одсек налази.

Очекује се да у току месеца октобра дипломира још десетак мастер студената Електротехнике и рачунарства који су раније завршили специјалистичке студије.