Дуално образовање од следеће школске године

Академија техничких струковних студија Београд од следеће школске године почиње реализацију дуалног модела образовања у оквиру старих и нових студијских програма. Дуални модел студија је модел стручног образовања у оквиру кога се знање и вештине паралелно стичу у школи и у предузећу.

Учење кроз рад је савремени концепт образовања који студентима омогућава да усвајају практична, применљива знања и вештине у реалном радном окружењу. Зависно од студијског програма за који се студент определи, већ од првог семестра може почети да одлази у предузеће на учење кроз рад, а паралелно, теоријска знања ће стицати на Академији.

Реформа формалног струковног образовања, односно потреба да се оно прилагоди потребама привреде за одређеним кадровима, подстакла је Академију техничких струковних студија Београд да своје потенцијале, искуства и стручна знања наставника и сарадника стави у службу развоја овог модела развијајући како старе тако и нове студијске програме.

У нади да ће дуални модел образовања користити како студентима тако и предузећима, Академија техничких струковних студија Београд развила је следеће студијске програме, надограђујући постојеће програме основних и мастер струковних студија и то:

 • Рециклажне технологије – основне студије;
 • Модни дизајн производа од коже – основне студије;
 • Графичко инжењерство – основне студије;
 • Енергетска ефикасност и чиста енергија – основне студије;
 • Графички дизајн – мастер студије.

Потпуно једнако посвећено, наставници и сарадници Академије развили су и потпуно нове студијске програме основних и мастер струковних студија и то:

 • Машинско инжењерство – основне студије;
 • Дизајн ентеријера – основне студије;
 • Друмски саобраћај – основне студије;
 • Фитомедицина – мастер студије;
 • Прехрамбена технологија – мастер студије;
 • Електротехника и рачунарство – мастер студије;
 • Машинско инжењерство – мастер студије.

Са укупно дванаест студијских програма по дуалном моделу студија Академија планира да подстакне и охрабри, са једне стране продуктивност и мотивисаност студената за стицање знања и вештина, а са друге да допринесе развоју образовања које заједнички спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Привредна комора Србије.

Планирано је да нове студијске програме следеће школске годину упише око 100 студената који ће учити и радити у предузећима као што су „Mona fashion doo“, „Индустрија обуће Београд“,  „Gama digital centar“, „Ball Global Business Services EMEA“, „Igumanov“, „Божић и синови“, „Vinarija Virtus“ и други са којима је Академија техничких струковних студија Београд склопила уговоре о реализацији наставе по дуалном моделу образовања. Ово значи да ће по студијском програму студенти остварити 450 теоријских часова на Академији и 450 часова кроз рад у предузећима где ће бити распоређени по години. Планом наведених студијских програма омогућен је и прелазак са класичног модела на дуални модел студија и обрнуто. Студенти ће имати академске менторе и менторе у предузећима уз које ће стицати адекватне квалификације за даљи професионални и лични развој.