Фриленс послови за дизајнере индустријских производа

Фриленс послови за дизајнере индустријских производа

При завршетку студија, када су одслушани сви стручни предмети, студенти
могу да се упусте у свет индустрије и стекну искуство на конкурсима који
се могу видети на разним фриленс платформама. Једна од њих је и
платформа CAD Crowd (https://www.cadcrowd.com). Оно по чему се ова
платформа издваја од других је што се константно отварају нови конкурси
у сферама 3D моделовања, CAD пројектовања, дизајн производа, ентеријер и
још много других области. Конкурси су плаћени, тако да за сваки конкурс
се унапред зна зарада уколико ваш дизајн победи. Наградни фондови се
крећу од пар стотина па до више хиљада долара, у зависности од тога шта
се све тражи у датом конкурсу. У протеклих месеца дана, отворено је на
десетине конкурса од којих издвајам неколико: Дизајн зидне расклопиве
полице/радног стола (уштеда у простору) – наградни фонд $400, $253 и
$153, отворен је још 25 дана; Дизајн клупе за веслање (суво весло) –
наградни фонд $3600, $560 и $280, отворен је још 21 дан. Има мноштво
разноврсних конкурса који су изазовни, креативни и још увек актуелни.
Ово је добра прилика да млади дизајнери индустријских производа стекну
директно искуство у комуникацији са клијентом, начином рада, роковима и
другим параметрима специфичним за професионални развој. Чак и ако
студенти не могу самостално да разраде дизајн, могу да се организују у
тимове и на тај начин брзо и ефикасно конкуришу за пројекте.
По потреби колега Душко Радаковић (dradakovic@politehnika.edu.rs) стоји на
располагању свим студентима уколико им буде потребна инжењерска помоћ,
тумачење стручних термина на страном језику, и друга помоћ у вези са
учешћем на конкурсу.