KОНKУРС ЗА ДИЗАЈН ИДЕНТИТЕТА Научно-стручног скупа Политехника

РОК ЗА ПРЕДАЈУ КОНКУРСНОГ РАДА ЈЕ 14.05.2019.

У години јубилеја школе – 60 година ВШСС Београдске политехнике организујемо пети јубиларни научно-стручни скуп Политехника 2019. и у то име расписујемо

СТУДЕНТСКИ KОНKУРС ЗА ДИЗАЈН ИДЕНТИТЕТА Научно-стручног скупа Политехника

ТЕМАТСKЕ ОБЛАСТИ И ЦИЉ СKУПА

Циљ научно-стручног скупа је повезивање стручњака и истраживача из привреде, истраживачких установа, образовно-научних установа и надлежних државних институција, ради размене резултата и искустава проистеклих из теоријских и практичних истраживања. Поред тога, презентовањем научних и стручних достигнућа очекује се унапређење основа за повезивање високог образовања и професионалног окружења.

Тематске области скупа: Дизајн / Животна средина и одрживи развој / Безбедност и здравље на раду / Менаџмент квалитетом / Графичкo инжењерство

ЗАХТЕВИ KОНKУРСА

Конкурсом се тражи нови идентитет Научно-стручног скупа Политехника који подразумева заштитни знак (симбол и логотип) или само логотип који мора осликавати тему и дух скупа.

 • Заштитни знак-логотип мора имати могућност примене на различитим материјалима и медијима и могућност скалирања
 • Заштитни знак-логотип треба да буде јединствен и препознатљив
 • Заштитни знак-логотип мора бити оригиналан и ауторско дело аутора

Обавезни елементи

 1. Идејно решење заштитни знака-логотипа са исписом на српском (Научно-стручни скуп Политехника, ћирилицом или латиницом) и енглеском (Scientific Conference Politehnika)
 2. Однос знак и логотип (ако има оба елемента)
 3. Однос заштитни знак-логотип и знак Школе
 4. Примена заштитног знака-логотипа кроз дозвољене боје, контуру, позитив и негатив
 5. Примена логотипа на позадинама и сликама
 6. Минималне величине
 7. Дозвољене апликације и варијације
 8. Недозвољене апликациие и варијације

Опционо доставити и апликацију на промотивним материјалима и интернет страници.

НАГРАДА

Аутор победничког решења добиће представљање победничког решења у оквиру Постер секције Политехнике, присуство на конференцији и свечаној вечери Политехнике 2019 без котизације и поклон пакет Београдске политехнике. Такође, биће потписан на сајту и другим публикацијама научно-стручног скупа Политехника.

Конкурсни материјал можете преузети ОВДЕ.