Београдска политехника на Миксер фестивалу 2019 – ЦИРКУЛИШИ

Још од 2006. године, а у складу са интердисциплинарним карактером,  школа у оквиру смера Заштита животне средине и смерова дизајна уноси новине у оквире наставног процеса које прате светске трендове циркуларне економије и одрживог развоја.

Едукативне приступе и резултате Београдска политехника ће представити кроз радионице, изложбе, перформансе, трибине и истраживања на десетом Миксер фестивалу у Музеју науке и технике, у улици Скендербегова 51.

Програм активности

Студентска изложба: ОДГОВОРНИ МОДНИ ДИЗАЈН
24. – 26.5.2019.

Студенти смера Модни дизајн производа од коже неке од својих првих модела одеће, обуће и галантерије стварају од рестлова текстила и коже или од oдбачених одевних предмета и материјала. Рестлови текстилних материјала и коже добијени су захваљујући сарадњи са Модном кућом Мона и Обућом Београд или су као купони куповани у продавницама у којима се материјали продају „на кило“. На овакав начин се кроз наставни процес промовишу идеје одрживе моде.

Ментори: мр Раде Пејовић, мр Маја Милинић Богдановић, мр Јелена Здравковић, Сенка Живков и Ана Цвијановић.

Дизаjн разговори/радионица: ЕКО-МОДА
25.5.2019. од 15 до 17 часова

Драгана Станковић кроз свој рад истражује могућност коришћења нових природних материјала у одевној индустрији и рециклажу текстила. У свом истраживачко-дизајнерском подухвату ауторка се ослања на резултате до којих је дошла британска дизајнерка Сузан Ли која је успела да створи материјал применом тела културе бактерија и квасца у контролисаним условима. Тако се одлучује да у кућним, неконтролисаним условима од културе комбухе произведе материјал који би користила у свом дизајну одевних предмета и модних детаља.

Студент: Драгана Станковић
Ментор: мр Јелена Здравковић

Истраживање: УРБАНИ ЕКОЛОШКИ ОТИСАК
25.5.2019. у 16-17 часова

Урбанизација последњих деценија постаје све интензивнија, па градови постају важна подручја за борбу против убрзане потрошње оскудних природних ресурса. Колико су тога свесни млади Београда тема је истраживања под називом Урбани еколошки отисак, које је спроведено међу београдским студентима. Резултати истраживања део су трибине Еду конференције МИКСЕР фестивала, презентују их студенти треће године Студијског програма Заштита животне средине Беградске политехнике.

Ментори: Мр Весна Аливојводић и Наташа Букумирић маст.

Модни перформанс: ПО(_)МЕРИ ТЕЛА
25.5.2019. од 17 до 17:30 часова

Плесни перформанс у кореографији Милоша Јањића, студента треће године студија на смеру за модни дизајн, вишезначан је у својој поруци. У својој основи говори о промишљеном дизајну по мери човека, скрива причу о почецима високе моде означавану кроз израз „шивено по мери“, као и о савременим тенденцијама у моди и одрживом дизајну. У складу с тим, одевни предмети су инспирисани различитим периодима историје моде 20. века, а израђени су од природних, памучних материјала и вештачке коже, скаја. С друге стране, покушај да дрвене кројачке лутке, у које је кореограф претворио балетске играче, покрене позива на слободу и индивидуалност

Ментор: мр Јелена Здравковић

Дизаjн разговори/радионица: РЕЦИКамбаЛАЖА
26.5.2019. од 12 до 13:30 часова

Кратко предавање о могућностима циркуларног дизајна под називом «Одрживи дизајн амбалаже: Thinking outside the box« професорке Студијског програма Графички дизајн др Јелене Дробац Петровић као и радионица «РЕЦИКамбаЛАЖА» предавача са Студијског програма Дизајн индустријских производа Дејана Врачаревића где ће се производити играчке од рециклиране пластичне амбалаже