Помоћни радник у графичкој доради

Quadra Graphic је регионални лидер у изради сигурносне штампе. Успешно послујемо преко 30 година, са претежним извозом у преко 40 земаља света. Због повећаног обима посла у Графичкој доради тражимо више извршилаца за помоћ на привременим и повременим пословима

Опис посла:

Послови ручне дораде у штампарији: савијање, лепљење, формирање, упаривање, раскидање, палетирање, итд.

Место рада: Земун / Тошин бунар 23

Услови рада:

Радно време: 1 смена од 06 до 14 часова; 2 смена од 14 до 22 часова
Цена 330 дин/час.
Кандидати ће бити пријављени преко омладинских задруга са којима сарађујемо.
Пријаве слати електронским путем или лично на Пријем Quadra Graphic на адреси Тошин бунар 23 у Земуну сваког радног дана у 17h.

Додатне информације можете видети на сајту:www.quadra.rs