ИСТРАЖИВАЊЕ: Однос становништва према храни и отпаду од хране

Пред Вама се налази краћи упитник који је креиран у циљу истраживања које спроводе студенти треће године Београдске политехнике, студијског програма Заштите животне средине, уз менторство својих наставника.

Ваш допринос овом истраживању је од непроцењивог значаја. Упитник је намењен пунолетним лицима – проследите га и пријатељима

линк: https://s.surveyplanet.com/HSkfGcghA

АНKЕТА ЈЕ АНОНИМНА!

Унапред Вам се захваљујемо на одвојеном времену и помоћи!