Петиција: СПРЕЧИМО УНИШТЕЊЕ НАЈВРЕДНИЈЕ ПРИРОДНЕ ОАЗЕ У БЕОГРАДУ!

ПОТПИШИТЕ ПЕТИЦИЈУ

Бељарица, бисер нетакнуте природе какав не постоји ни у једној другој европској престоници, озбиљно је угрожена! Неодговорно је понуђена кинеским инвеститорима за изградњу нове речне луке и пословне зоне, иако урбанистички планови за ту намену предвиђају локацију низводно, у близини Винче.

Бељарица је незаменљива за заштиту природе али и за заштиту Београда од поплава и плимних таласа Дунава. Ова велика мочварна шума на левој обали Дунава станиште је многих ретких и значајних врста: у очуваним аутохтоним врбово-тополовим шумама живе орлови белорепани, дивље мачке, црне роде, видре, чапље, дивље свиње, куне, патке њорке и многе друге животиње и биљке. Такође, значајно je гнездилиште и хранилиште птица и мрестилиште риба.

У Бељарици живи oко 180 угрожених животињских врста, нарочито птица, које су угрожене не само у Србији него и у Европи и на свету.

По међународним конвенцијама које је Србија потписала и ратификовала држава мора да штити станишта ретких врста, међу којима је и заштита орла белорепана и видре који су овде настањени. Све остале државе у којима су те врсте присутне активно их штите, само се Србија игра са њиховим опстанком на Земљи!

Посебан је значај Бељарице за растерећивање високих вода Дунава.

Изградњом насипа и канала, створена је велика ненасељена зона која прима поплавне таласе реке и омогућава да се високе воде безопасно излију и не поплаве ниске делове Београда. Бетонирањем и индустријализацијом значајно би се смањило подручје предвиђено за безопасно плављење и растерећивање водених удара. Корито би се сузило, река би убрзала и у Београд би ударао снажнији и виши талас који би плавио делове Земуна и Новог Београда, а на другој страни Београд на Води и Савамалу и тиме директно угрозио живот 80 000 грађана.

Организација за заштиту птица Лига за орнитолошку акцију Србије (ЛОА) још 2010. године покренула je иницијативу да се ова оаза прогласи Пределом изузетних одлика (ПИО). Предлог је коначно 2015. дошао на ред за гласање у Скупштини града, али је током заседања без образложења повучен, због чега до гласања није дошло, да би потом градске власти противзаконито и нетранспарентно Бељарицу понудиле кинеским инвеститорима. У августу 2016. најављен је пројекат изградње „кинеске луке“ која би потпуно уништила највреднијих 900 хектара београдске Амазоније!

Закон подручје за које је покренут поступак заштите сматра већ заштићеним, па је поступак градских власти које су блокирале процедуру проглашења Бељарице – противзаконит.

Ако ми грађани не спречимо овај злочин над природом, сав живи свет Бељарице биће уништен: посечен, затрпан, бетониран, блокиран, онемогуђен и угушен.

Спасимо београдску Амазонију!

За детаљније информације о акцији можете се обратити Николи Читлучанин на мејл: nikolacitlucanin99@gmail.com, ncitlucanin2018.0012@politehnika.edu.rs